خانه / آموزش و خبری / آموزش های اختصاصی ایران سیویل / همه چیز راجع به خاکبرداری و گودبرداری

همه چیز راجع به خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری:

منظور از خاکبرداری برداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی ، مصالح قلوه سنگی، صرف نظر از جنس و کیفیت آن ها به منظور تسطیح ، شیب بندی و آماده نمودن محل پی ساختمان ها مطابق با خطوط و تراز موجود در نقشه های اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت صورت پذیرد.

خاکبرداری
خاکبرداری

طبق زمان بندی پیش نرفتی ؟

طبق بند ۳-۲-۴ نشریه ۵۵ سطوح خاکبرداری شده نباید بیشتر از ۷۲ ساعت در معرض عوامل جوی ، آفتاب و باران قرار گیرند و از لحاظ مقاومت و ویژگی دچار تغییر گردد. در صورتی که بر اساس برنامه زمان بندی شده یا به هر دلیل دیگری عملیات بعدی بلافاصله انجام نشود کنترل لایه های قبلی و در صورت لزوم اصلاح و تسطیح و رگلاژ نهایی سطح کار باید قبل از اجرای مراحل بعدی صورت گیرد.

به منظور جلوگیری از در معرض هوا قرار گرفتن زمین هایی که قابلیت تورمی و تورقی دارند ( مانند خاک های مارنی و شیستی ) بلافاصله باید روی قسمت های گود برداری شده را با ملات ماسه سیمان اندود کرد و یا با استفاده از ورق کلفتی از پلی اتیلن مناسب با شرایط زمین روی آن را پوشاند که این مورد باعث افزایش هزینه اجرای پروژه نیز می گردد.

Excavation
خاکبرداری

خاکبرداری در زمین های لجنی:

زمین های لجنی و آبدار خاکی های اشباع شده از آب و حاوی مواد آلی ای هستند که بعضا تحمل وزن ساختمان را نداشته و در اثر بارگذاری گسیخته می شوند. وجود لجن در محل های خاکبردای نه تنها مانعی برای اجرای کار به شمار امده بلکه باعث فرو رفتن تجهیزات ، از کار افتادن آن ها و نهایتا تاخیر در اجرای به موقع عملیات و کاهش بازده کار می باشد.

خاکبرداری
خاکبرداری

خاکبرداری در زمین های سنگی:

خاکبرداری در زمین های سنگی باید بر اساس نقشه های اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت صورت گیرد تا ارقام خواسته شده و ابعاد مورد نظر بدست آید. عملیات در مناطق سنگی باید به نحوی انجام شود که بافت های سنگی در زیر خطوط تراز تعیین شده ، برای ادامه عملیات ساختمانی دست نخورده باقی مانده و در بهترین و مناسب ترین حالت ممکن حفظ شود. در صورتی که اتفاقا قسمتی از کف گودبرداری شده سنگی و قسمت دیگر خاکی باشد برای استقرار سازه باید از لحاظ مقاومتی باید  تناسب مناسبی بین قسمت های مختلف ایجاد نمود.

خاکبرداری
خاکبرداری

 

پی کنی و گودبرداری:

منظور از پی کنی و گودبرداری انجام عملیات خاکی برای کندن محل پی ساختمان ها و دیوار های حایل ، لوله ها ، پایه پل ها در محوطه ساختمان و نظایر آن با دست یا ماشین آلات مناسب طبق رقوم های خواسته شده در نقشه ها و دستور العمل دستگاه نظارت است. درکلیه مراحل پی کنی و گودبرداری خاک هایی که از چسبندگی مناسبی برخوردار هستند به جهت اقتصادی ، بهتر از از جبهه خاکبرداری ( دیواره پی کنی) به عنوان قالب استفاده گردد.  پی کنی باید طبق نقشه ، مشخصات و دستورالعمل دستگاه نظارت در ابعاد و اندازه خواسته شده انجام شود. پی کنی بیش از ابعاد عمودی و افقی از لحاظ اقتصادی و اجرایی مقرون به صرفه نمی باشد. در صورتی که از جبهه ی خاکبرداری شده برای اجرای کار های بتنی با تمهیدات لازم (استفاده از پلاستیک و …) نتوان استفاده نمود و بستن قالب اجتناب ناپذیر باشد می توان با تایید دستگاه نظارت به میزان مورد نیاز و حداکثر ۷۰ سانتیمتر در پایین ترین نقطه به ابعاد پی کنی اضافه نمود . در هنگام استفاده از ماشین آلات در عملیات خاکبرداری لازم است تا ۱۵ سانتیمتر رقوم نهایی گودبرداری با دست صورت گیرد تا رقوم و شیب های داده شده در نقشه های اجرایی تنظیم و رگلاژ شود. محل های پی کنی باید از نفوذ آب برف  ، یخ یا پرشدن با هرگونه مصالح و ضایعات محفوظ شوند. به منظور جلوگیر از نفوذ آب بسته به مورد باید از روش های متداول نظیر احداث دیوار آب بند ، پلاستیک ، سپر کوبی ، انحراف مسیر آب زهکشی ، پمپاژ و … استفاده شود.

قانون میگه:

طبق بند ۸-۱-۶-۵-ث مقررات ملی ساختمان مبحث هشتم ف حداقل عمق یخبندان در مناطق سرد سیر تا تراز روی شالوده تا زیر ساختمان زمین ۴۰ سانتیمتر می باشد و توصیه می گردد که عمق یخبندان با توجه به شرایط اقلیمی و نفوذپذیری و ویژگی های خاک هر منطقه مشخص گردد و برای پی های داخلی که در معرض یخبندان نمی باشند می توان عمق کمتری نسبت به مقدار فوق در نظر گرفته شود.

خاکبرداری
خاکبرداری

 

پی کنی در زمین های سست و خشک:

پی کنی بر حسب شدت ریزش خاک و عمق پی به دو طریق انجام می شود:

حالت اول» در حالیکه خطر ریزش کم باشد و عمق پی هم زیاد نباشد در اینصورت می توان اطراف پی را شیب دهیم تا از ریزش دیواره جلوگیری گردد.

حالت دوم» در حالیکه خطر ریزش زیاد بوده و عمق پی هم زیاد باشد باید پی کنی را به کمک عوامل کمکی ( چوب بست و قالب بندی … ) انجام داد.

 

شیب  دیواره  های محل گودبرداری :

برای جلوگیری از ریزش دیواره های گودبرداری به داخل گود ، معمولا دیواره های اطراف گود را با شیب ملایمی که با خط عمود زاویه ای به اندازه ی α می سازد . اندازه ی این زاویه بستگی به نوع خاک محل گودبرداری دارد. هر اندازه خاک محل سست و ریزشی تر باشد اندازه زاویه ی α بزرگتر خواهد شد.

خاکبرداری
خاکبرداری

خاکبرداری در زمین های سست و آبدار:

در بسیاری از مناطق همچون نواحی ساحلی و یا مناطقی که دارای خاک های رسی یا روان می باشند خاک مناسب عملیات ساختمانی نمی باشد به همین دلیل نیاز است تا خاک زیر شالوده اصلاح گردد.

خاکبرداری
خاکبرداری

روش های اطلاح خاک:

اصلاح خاک به روش های متعددی اجرا می شود که به اختصار چند نوع آن را برایتان بیان می کنیم

۱-روش جانشینی:

در این روش تا ارتفاع مناسبی خاک زیر شالوده برداشته شده و از منطقه ی دیگری که دارای خاک مناسب است با تراکم جایگزین می شود.

۲-روش پیش بارگذاری یا تحکیم:

در این روش استفاده از وزنه ، کوبه و سربار یا خاک مناطق دیگر بر روی خاک زیر شالوده می باشد تا در اثر عملیات تراکم صورت گرفته و قابل استفاده گردد ، شایان ذکر است این روش بسیار زمان بر و پر هزینه می باشد

۳-روش زهکشی عمودی:

در این روش برای سرعت بخشیدن به روش دوم از زهکشی عمودی استفاده می گردد تا اب سریع تر خارج گردد.

۴-روش متراکم سازی:

استفاده از غلطک ها و ویبراتور های قدرتمند میله ای که در خاک فرو می روند و یا استفاده از چکش ها در این روش رایج است

۵-روش ترکیبی :

در این روش خاک موجود با سیمان ، آهک و یا آسفالت مخلوط می گردد.

۶-روش مسلح کردن:

در این روش از انواع پوسته ها و شبکه های مش ( ژئوگرید و ژئو تکستایل و…) برای تقویت خاک استفاده می شود.

هر یک از روش های فوق دارای مزایا و معایبی می باشد که لازم است بعد از مطالعات جامعه نسبت به انتخاب یکی از روش های فوق عمل گردد.

۷-تزریق دوغاب ( میکرو پایل) :

به طور کلی در مواجهه با خاک های مسئله دار نظیر خاک های سست با قابلیت باربری کم ، نشست پذیری زیاد ، روانگرایی ، خاک های دستی و … استفاده از المان های باربر در خاک می تواند راه حل مناسبی باشد. میکرو پایل به شمع هایی با قط کوچک ( کمتر از ۳۰۰ میلی متر) اطلاق می گردد که غالبا با تسلیح فولادی سبک و تزریق دوغاب سیمان همراه می باشند.

میکرو پایل
میکرو پایل

میکرو پایل علاوه بر آنکه به عنوان یک المان بار بر و مقاومت در برابر نشست عمل می کند بدلیل تزریق دوغاب سیمان سبب بهبود مشخصات مکانیکی ( مقاومتی و رفتاری ) خاک اطراف نیز می گردد.

منبع مقاله » وبسایت تخصصی مهندسی عمران | ایران سیویل www.irancivilengineer.ir

 

شاید مفید باشه!

انواع پی

مقاله تحقیقی: انواع پی و جزئیات محاسباتی آن

دراین پاوپوینت (به زبان انگلیسی) با انواع پی و جزئیات اجرایی و محاسباتی آنها آشنا ...

یک دیدگاه

  1. من واقعا عالی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *