خانه / 2014 / آوریل

Monthly Archives: آوریل 2014

خاکبرداری

همه چیز راجع به خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری: منظور از خاکبرداری برداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی ، مصالح قلوه سنگی، صرف نظر از جنس و کیفیت آن ها به منظور تسطیح ، شیب بندی و آماده نمودن محل پی ساختمان ها مطابق با خطوط ...

ادامه»

ﻣﻔﮭﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه ھﺎي ﻓﻮﻻدي ﺳﺒﻚ (LSF) ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه اي ﻓﻮﻻدي ﺳﺒﻚ (LSF)، ﯾﻚ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه اي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﻛﮫ در اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﻼھﺎ، ﺧﺎﻧﮫ ھﺎي وﯾﻼﯾﻲ ﺗﻚ ﺧﺎﻧﮫ وار و ﭼﻨﺪﺧﺎﻧﻮار ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و اداري ﯾﻚ، دو و ﺳﮫ طﺒﻘﮫ، ھﺘﻞ ھﺎ ...

ادامه»
راهنمای مسائل دینامیک مریام

کتاب حل تمرین دینامیک مریام

همانطور که می دانید ، کتاب های استاتیک و دینامیک مریام یکی از بهترین منابع برای یادگیری این واحد های سنگین عمران هستند، راهنمای حل مسائل مریام را می توانید از ایران سیویل به صورت رایگان و با لینک مستقیم ...

ادامه»
پروژه بتن

پروژه بتن

این یک پروژه عالی و کامل بتن است که می توانید هم اکنون از ایران سیویل دریافت کنید

ادامه»