خانه / کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دانلود: پروژه بررسی استاتیکی و دینامیکی ساختمان 20 طبقه (ارشد)

آنالیز ساختمان 20 طبقه

یک پروژه آماده دیگر ، اما اینبار مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد، این پروژه به بررسی نتایج آنالیز یک ساختمان ۲۰ طبقه نامنظم به روش استاتیکی ، دینامیکی طیفی و تاریخچه ی زمانی می پردازد و در اخر نتایج بدست ...

ادامه»