خانه / آرشیو برچسب ها: جزوه های عمران

آرشیو برچسب ها: جزوه های عمران

مهندسی سیستم ها

دانلود: جزوه مهندسی سیستم ها

مهندسی سیستم فعالیتی برای تعیین مشخصات، پیاده سازی، اعتبارسنجی، مستقر کردن و نگهداری کل سیستم است. مهندسین سیستم فقط با نرم افزار سر و کار ندارند، بلکه با نرم افزار، سخت افزار و نعامل سیستم با کاربران و محیط آن ...

ادامه»